Hire

Thuê nơi lưu trữ web

Standard
Standard

25.000  đ

1 tháng

 • Sử dụng tên miền của itanyone
 • Đuôi kinh-doanh.online; itarena.vn
 • Dung lượng lưu trữ: 250 MB
 • Băng thông: không giới hạn
Economy
Economy

40.000  đ

1 tháng

 • Được trỏ tên miền riêng của bạn
 • .com | .net | .org
 • Dung lượng lưu trữ: 1.000 MB
 • Băng thông: không giới hạn
Executive
Executive

160.000  đ

1 tháng

 • Được trỏ tên miền riêng của bạn
 • .com | .net | .org
 • Dung lượng lưu trữ: 4.000 MB
 • Băng thông: không giới hạn
Full

Thiết kế web chọn gói

Bronze
Bronze

2.500.000  đ

Vĩnh viễn

 • Tặng tên miền .com | .net
 • Giao diện theo mẫu & chỉnh sửa
 • Tặng SSL bảo mật website
 • Băng thông không giới hạn
 • Chuẩn SEO 100%
 • Bàn giao đầy đủ Source code
 • Cung cấp tài liệu hướng dẫn
 • Bảo hành 1 tháng
Sliver
Sliver

4.000.000  đ

Vĩnh viễn

 • Đủ chức năng gói Bronze
 • Giao diện theo mẫu & chỉnh sửa
 • Tặng dung lượng lưu trữ 1 GB
 • Hỗ trợ nhập liệu 20 sản phẩm
 • Hỗ trợ đăng 20 bài viết
 • Tặng: 1 banner và 1 logo
 • Bảo hành 2 tháng
 • Ngôn ngữ tiếng việt
Gold
Gold

8.000.000  đ

Vĩnh viễn

 • Đủ chức năng gói Sliver
 • Giao diện theo yêu cầu
 • Tặng dung lượng lưu trữ 2 GB
 • Hỗ trợ nhập liệu 30 sản phẩm
 • Hỗ trợ đăng 30 bài viết
 • Tặng: 2 banner và 2 slider
 • Bảo hành 6 tháng
 • Đa ngôn ngữ
Platinum
Platinum

15.000.000  đ

Vĩnh viễn

 • Đủ chức năng gói Gold
 • Giao diện theo yêu cầu
 • Tặng dung lượng lưu trữ 5 GB
 • Hỗ trợ nhập liệu 50 sản phẩm
 • Hỗ trợ đăng 50 bài viết
 • Tặng: 5 banner, logo và 5 slider
 • Bảo hành 1 năm
 • Đa ngôn ngữ