Chia sẻ source PHP

Chia sẻ source đồ án web bán đồng hồ dựng bằng php

Các chức năng chính của web

Tạo sản phẩm

Tạo giá và chỉnh sửa số lượng, giá

Tạo các chuyên mục sản phẩm

Thống kê doanh thu

Tạo và quản lý thành viên

Tạo và quản lý đơn hàng

Các hình ảnh của web

 

Cách cài đặt

Video : https://youtu.be/oGlrPdh2vfM

1. Cài đặt localhost, tạo file chứa web và đưa các thư mục code vào

2. Sửa file connect

Author

Lương Văn Trung

Tôi đam mê công nghệ
Thích chia sẻ những thông tin công nghệ đến cho mọi người. Ngoài ra tôi còn ưa làm marketing nữa!

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *