-- Tăng tương tác --

Tăng nhanh hiệu quả
bán hàng cho shop

  Đặt gói

  Bạn sẽ tiến hành đăng ký gói theo mục đích sử dụng của mình

  Chuẩn bị công cụ

  Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chuẩn bị các công cụ đẻ làm việc dễ dàng hơn

  Bán hàng

  Việc còn lại của bạn chỉ là đăng bài và chúng tôi sẽ làm tăng các chỉ số của bạn lên

  Dịch vụ facebook

  Giá các dịch vụ về Facebook

  • Tăng like bài viết : 30.000đ/1000 like
  • Tăng like page: 100.000đ/1000 like
  • Tăng follow: 30.000đ/1000 follow
  • Tăng comment: 280.000đ/1000 comment
  • Tăng lượt chia sẻ: 55.000đ/1000 share
  • Tăng thành viên nhóm: 80.000đ/1000 người
  • Tăng mắt livestream : 50.000đ/100 mắt / 60 phút (giá phụ thuộc thời gian và số lượng mắt)
  Dịch vụ TikTok

  Giá các dịch vụ về TikTok

  • Tăng follow : 80.000đ/1000 follow ( 1 ngày lên đủ )
  • Tăng tim : 30.000đ/1000 tim
  • Tăng lượt xem video (thật): 10.000đ/1000 view
  • Tăng lượt xem video (ảo): 500đ/1000 view
  • Tăng mắt livestream : 250.000đ/100 mắt/60 phút
  Dịch vụ instagram

  Giá các dịch vụ về instagram

  • Tăng follow : 60.000đ/1000 follow
  • Tăng tim : 40.000đ/1000 tim
  • Tăng lượt xem video: 5.000đ/1000 view
  • Tăng comment: 10.000đ/10 comment