-- Tăng tương tác --

Tăng nhanh hiệu quả
bán hàng cho shop

  Đặt gói

  Bạn sẽ tiến hành đăng ký gói theo mục đích sử dụng của mình

  Chuẩn bị công cụ

  Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chuẩn bị các công cụ đẻ làm việc dễ dàng hơn

  Bán hàng

  Việc còn lại của bạn chỉ là đăng bài và chúng tôi sẽ làm tăng các chỉ số của bạn lên

  Dịch vụ facebook

  Giá các dịch vụ về Facebook

  • Tăng like bài viết : 50.000đ/1000 like
  • Tăng like page: 100.000đ/1000 like
  • Tăng follow: 80.000đ/1000 follow
  • Tăng comment: 50.000đ/1000 comment
  • Tăng lượt chia sẻ: 55.000đ/1000 share
  • Tăng thành viên nhóm: 80.000đ/1000 người
  • Tăng mắt livestream : 50.000đ/100 mắt / 60 phút (giá phụ thuộc thời gian và số lượng mắt)
  • Viplike tháng: 100.000đ/tháng – mỗi bài đăng bạn sẽ có khoảng 50 like, ngày được tăng 5 bài
  Dịch vụ TikTok

  Giá các dịch vụ về TikTok

  • Tăng follow : 150.000đ/1000 follow ( 1 ngày lên đủ )
  • Tăng tim : 30.000đ/1000 tim
  • Tăng lượt xem video (thật): 10.000đ/1000 view
  • Tăng lượt xem video (ảo): 500đ/1000 view
  • Tăng mắt livestream : 70.000đ/100 mắt/60 phút
  Dịch vụ instagram

  Giá các dịch vụ về instagram

  • Tăng follow : 60.000đ/1000 follow
  • Tăng tim : 40.000đ/1000 tim
  • Tăng lượt xem video: 5.000đ/1000 view
  • Tăng comment: 10.000đ/10 comment
  Dịch vụ Youtube

  Giá các dịch vụ về Youtube

  • Tăng sub : 350.000đ/1000 sub ( ko tụt, có bảo hành)
  • Tăng like : 50.000đ/1000 like
  • Tăng giờ xem: 450.000đ/ 4000 giờ xem
  • Tăng view: 80.000đ/1000 view