Bản quyền

Chúng tôi có những bản quyền phần mềm nào?

Các phần mềm có license sẽ được thuê theo tháng

  • Phù hợp cho những nhu cầu nhỏ
  • Tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu cho bạn

Các phần mềm sử dụng lâu dài, chú trọng vào việc update phát triển về sau

  • Phù hợp những công việc không có biến động nhiều 
  • Thanh toán 1 lần dùng vĩnh viễn, hỗ trợ nâng cấp về sau

Phần mềm quản lý bán hàng & quản lý kho

Script iMacros tự động thực hiện thao tác

real testimonials

What They
Say About Our
Company?

Taylor Green
Onum has increased our traffic, keywords, and conversion. We’ve enjoyed working with them and consider them a strategic business partner.
Taylor Green
Client of Company
Emilia Clarke
I should be incapable of drawing a single stroke at the present moment; and yet I feel that I never was a greater artist than now.
Emilia Clarke
Designer
Maria Kloop
Onum has increased our traffic, keywords, and conversion. We’ve enjoyed working with them and consider them a strategic business partner.
Maria Kloop
Developer