Bản quyền

Chúng tôi có những bản quyền phần mềm nào?

Các phần mềm có license sẽ được thuê theo tháng

  • Phù hợp cho những nhu cầu nhỏ
  • Tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu cho bạn

Các phần mềm sử dụng lâu dài, chú trọng vào việc update phát triển về sau

  • Phù hợp những công việc không có biến động nhiều 
  • Thanh toán 1 lần dùng vĩnh viễn, hỗ trợ nâng cấp về sau

Phần mềm quản lý bán hàng & quản lý kho

Script iMacros tự động thực hiện thao tác