Các hình thức thanh toán khi sử dụng dịch vụ của ITANYONE

Có 2 hình thức hỗ trợ thanh toán:

  • Hình thức 1: Thanh toán trực tiếp

Chúng tôi nhận thanh toán trực tiếp đối với các khách hàng tại thành phố Lạng Sơn

  • Hình thức 2: Thanh toán qua chuyển khoản Ngân hàng hoặc Internet Banking

Bạn có thể đến bất kì Phòng giao dịch ngân hàng, ATM hoặc sử dụng tính năng Internet Banking để chuyển tiền