Standard
Standard

Miễn phí

Vĩnh viễn

 • Sử dụng tên miền của itanyone
 • 150 MB dung lượng lưu trữ
 • Băng thông: không giới hạn
 • Chỉnh sửa các trang
 • Thêm, sửa, xóa bài viết
 • Có giỏ hàng
 • Có chức năng thanh toán
 • Có up sản phẩm
 • Có chức năng bảo trì
Economy
Economy

40.000  đ

1 tháng

 • Được trỏ tên miền riêng .com | .net
 • Số lượng tên miền: 1
 • Dung lượng lưu trữ: 1.000 MB
 • Băng thông: không giới hạn
 • Inodes: 50.000
 • Có đủ chức năng của STANDARD
 • Có Chứng chỉ SSL
 • Tối ưu giao diện mobile
 • Tối ưu SEO
 • Thêm hiệu ứng hotline
 • (Tên miền khách hàng tự mua.
  Mua hộ giá 250.000đ/năm)
Executive
Executive

160.000  đ

1 tháng

 • Được trỏ tên miền riêng .com | .net
 • Số lượng tên miền: 10
 • Dung lượng lưu trữ: 20.000 MB
 • Băng thông: không giới hạn
 • CPU được sử dụng:100%
 • Inodes: Không giới hạn
 • Đủ tính năng gói ECONOMY
 • Tăng tốc Website
 • Thống kê người truy cập
 • Cài đặt Google Analytics
 • Cài đặt LiveChat online
 • Cài đặt LiveChat facebook
 • Xóa CopyRight
 • (Tên miền khách hàng tự mua.
  Mua hộ giá 250.000đ/năm)